Tova votter etter mønster fra Romsdalsmuset. Pt2 og Finull