22. mai, 2014

"Norske Strikkemønstre" av Annichen Sibbern Bøhn

Jeg har akkurat skannet en bok i dag, som nylig åpenbarte seg igjen. 🙂Jeg hadde ingen anelse at den faktisk gis ut på amerikansk, og at det var en utgivelse på engelsk i 1975. Det har jeg fått vie i dag.Etter det jeg kan forstå så er det oppskrifter samlet av forfatteren. Eks.Mannsvott fra Selbu med initialer P.B og årstall 1895, og flere votter fra Selbu, strømper fra Hallingdal, gammel topplue, Lusekofte fra Setesdal, Mønstre fra Nordenfjeldske, Hallingbord osv. Men jeg kan ikke finne utgivelsesår, bare at det er annet opplag og det er etter det jeg forstår 1947 grunnet:
Sitat: "Når nytt oplag av "Norske Strikkemønstre" herved foreligger, er det av følgende grunne:
For det første fordi 1ste opplag er utsolgt.
For det annet fordi boken ble så godt mottatt.
For det tredje fordi der daglig spørres efter boken hos forleggeren.
Jeg håber og tror, at disse mønstre - tross alle motens svigninger - alltid vil benyttes og bevares, fordi det er god norsk kunst.
Annichen Sibbern Bøhn." Sitat slutt