De siste kjolene har hatt 1-2 løse kraver. Og to luer, en liten og en litt større.