Uttaskjærkofte strikket til Lills's kjæreste John, (Lille eier Hippeiejakken) Strikket i Rauma 3-tråds. border fra her og der, noe laget av meg selv.