Rufsengel.
Sydd i bomull og med lauslige vinger. :-)