Tren små puser.
Alle strikket etter samme oppskrift fra Alan Dart.