Brødene Flode. Etter egen fantasi og et bilde på internet. Figur fra barneTV; Trond Viggo og Flode.