Dukker, litt mer klær har de fått men ikke helt i orden enda