Vintanter

Vintanter har reist ut i verden. 😀 men det er fortsatt noen hjemmeværende tanter, og flere kan lages om noen har lyst på en slik. Jeg selger dem for 290,- pr stk. + evt.porto.